ساندویچ پانل

ساندویچ پنل

ساندویچ پانل مصالحی هستند متشکل از دو لایه ورق که یک عایق میانی را می پوشاند. ساندویچ پانل پلی یورتان، دارای عایقی از جنس پلی اورتان می باشد که عایق صوتی و حرارتی خوبی است.

سه قسمت اصلی ساندویچ پانل دیواری یا سقفی را موارد زیر تشکیل میدهند:

لایه های بیرونی که سطح آخر ساندویچ پنل است و نمای کار می باشند

لایه ی میانی ساندویچ پانل که از جنس عایق میباشد (هسته ساندویچ پانل)

در صورت تولید به روش ناپیوسته (دیسکانتینیوز)، چسب مخصوصی در آن به کار می رود.

ساندویچ پانل شامل سه نوع : سقفی، دیواری و …