پشم سنگ یک عایق معدنی است که از مواد معدنی سنگ بازالت که در طبیعت وجود دارد، تولید می شود. این سنگ جز سنگ های آتشفشانی است. ما چند نوع عایق همچون عایق های گرم و سرد داریم که پشم سنگ در دسته عایق های گرم قرار داده می شود. این عایق خواص آکوستیکی خیلی بالایی دارد.

عایق پشم سنگ یک عایق با ویژگی های زیاد است که توانسته از رقیبان خود همچون پشم شیشه و پشم سرباره بهتر باشد. نسبت به پشم سرباره الیاف و طول عمر بیشتری دارد. علاوه بر این ضریب انتقال حرارت پشم سنگ پایین تر است. البته پشم سرباره از ضایعات کوره بلند ذوب آهن تولید می شود ولی برای عایق پشم سنگ از سنگ بازالت 100 درصد طبیعی نیاز است. پشم سنگ در مقایسه با پشم شیشه تفاوت های زیادی دارد و می توان گفت از همه نظر برتر است.