تسمه عایق کاری

تسمه عایق کاری

تسمه استیل و آلومینیوم که برای نگهداری عایق ها و ورق های آلومینیوم استفاده می گردد. و همچنین در برابر اسید، رطوبت مقاوم می باشد.   مشخصات فنی مشخصات عرض(mm) 25-19-16-13 ضخامت(mm) 1 تا 4/0 بسته بندی(kg) 25-15

تسمه استیل و آلومینیوم که برای نگهداری عایق ها و ورق های آلومینیوم استفاده می گردد. و همچنین در برابر اسید، رطوبت مقاوم می باشد.