بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در تاریخ 23 لغایت 26 اردیبهشت واقع در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران در سالن 31B ، غرفه 928