حضور در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش تهران اردیبهشت ماه 1398

در سایه الطاف بیکران الهی توانستیم با حضور در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش تهران اردیبهشت ماه 1398 با توجه به بازدید فراوان مراجعه کنندگان محترم عملکرد قابل قبولی داشته باشیم.