عایق پشم سنگ لحافی

پشم سنگ لحافی

بدون روکش و با روکش فویل آلومینیوم و روکش کاغذ کرافت

کاربرد این نوع از عایق در پوشش سقف سوله ها، پوشش سقف های کاذب، کانال های گردش هوا، واحدهای تولید آبگرمکن، لوله های سیستم های سرمایشی و گرمایشی منازل و غیره می باشد.

روش نصب عایق های لحافی
این عایق ها با روکش فویل آلومینیوم مسلح و یا غیرمسلح برای پوشش سقف سوله ها همراه تور سیمی استفاده می شود. همچنین برای لوله ها با دماهای پایین تر مانند لوله های سیستم سرمایشی و گرمایشی منازل استفاده می گردد.

کاربرد عایق های لحافی
1- پوشش سقف کاذب و سقف های سوله
2- ساختمان مسکونی و صنعتی
3- کانال های گردش هوا
4- سیستم های آب سردکن
5- دیوارهای سالن کنفرانس برای جذب صدا و جلوگیری از ارتعاشات

استاندارد ASTM C 553
حداکثر دمای کاربرد ºC  450 (استثنای روکش فویل آلومینیوم یا کاغذ کرافت)
ضرایب هدایت حرارتی 50 30 25

دانسیته (Kg/m3)

(دما ºC)

0.040 0.042 0.044 50
0.051 0.053 0.053 100
0.065 0.062 150
ابعاد استاندارد هر رول: عرض 120 cm، طول 1000 cm
این محصول بدون پوشش و با 2 نوع پوشش فویل آلومینیوم و کاغذ کرافت تولید می گردد.
محدوده تولید دانسیته: 30 – 50 kg/m3
محدوده تولید ضخامت: 30 – 100 mm
بسته بندی: شیرینگ (پلاستیک)