فراز عایق زرین - تولید کننده پشم سنگ - پشم سنگ - عایق ساختمانی- عایق گرم - حرارتی رطوبتی صوتی

مضرات پشم سنگ

مضرات پشم سنگ

مضرات پشم سنگ

مضرات پشم سنگ

هیچ یک از مطالعات صورت گرفته در زمینه پشم سنگ و الیاف معدنی مصنوعی، افزایش خطر مرگ و میر را در ارتباط با بیماری های ریوی خوش خیم و بدخیم نشان نداده اند. همچنین هیچ مطالعه ای راجع به بررسی های هماتولوژیکی، عضلانی استخوانی، اندوکرین، پوستی، چشمی یا اثرات تغییرات وزن روی انسان ها یا حیوانات در مواجهه با الیاف بنا نشده است.

فراز عایق زرین - تولید کننده پشم سنگ - پشم سنگ - عایق ساختمانی- عایق گرم - حرارتی رطوبتی صوتی

اثرات تنفسی

مواجهه حاد با الیاف پشم سنگ با علائم تحریکی مجاری تنفسی فوقانی نظیر خارش بینی، احتقان، خونریزی بینی، زخم گلو، سرفه، درد حنجره و حلق همراه است. این علائم با قطع تماس کاهش می یابد. تحریک مجاری تنفسی فوقانی معمولا با شرایط محیط کار پر گرد و غبار غیر معمول در ارتباط است.

اثرات قلبی عروقی

نگرانی خطر بیماری قلبی عروقی ناشی از مواجهه استنشاقی با الیاف معدنی مصنوعی براساس مشاهدات بنا شده است. آسیب ریوی شامل التهاب مزمن و فیبروز ممکن است سبب افزایش مقاومت خونی از طریق بسترهای مویرگی شود که منجر به افزایش فشار خون و دیگر تغییرات می شود.

اثرات معدی روده ای

اکثریت الیافی که در حین مواجهه استشاقی در مجاری تنفسی ته نشین می شود از طریق عمل موکوسیلاری به حلق انتقال می یابد و سپس بلعیده می شود. نتیجتا بافت پوششی معدی روده ای نیز در تماس مستقیم با الیاف پس از مواجهه استشاقی قرار می گیرد.

اثرات کبدی

مطالعات نشان می دهد که مرگ و میر در بین کارگران در مواجهه با پشم سنگ نشان داده نشده است.

سرطان زایی

انجمن بین المللی تحقیقات سرطان، بررسی های جامعی را روی اثرات سرطان زایی مواد روی انسان ها انجام می دهد.

در مطالعاتی که حیوانات آزمایشگاهی از طریق استنشاقی در مواجهه با الیاف پشم سنگ بودند هیچ افزایش معنی دار آماری شیوع تومور ریوی مشاهده نشده است. ارزیابی های موجود در زمینه سرطان زایی پشم سنگ مربوط به مطالعات کوهرت آمریکا و اروپا است. مدارک موجود دال بر افزایش خطر سرطان و هر تومور دیگر را فراهم نکرده است. بنابراین نتایج تحقیقات مدارک ناکافی سرطان زایی پشم سنگ در انسان ها را ثابت کرده است. مدارک محدودی نیز برای سرطان زایی پشم سنگ در حیوانات آزمایشگاهی مشاهده شده است.

التهاب پوستی و چشمی

گرد بلند شده از این محصول یا فرآیند تولید میتوانند سبب التهاب پوستی و یا چشمی گردد.
البته این التهاب در صورت تماس مستقیم رخ میدهد. دستکش و عینک محافظ میتواند در زمان کار با این محصول از شما محافظت کند. در هنگام حمل و نقل و انبارش باید از دسترس کودکان و حیوانات دور نگهداری شوند. لباس هایی که در حین انجام کار استفاده شده اند باید بعد از پایان کار شسته شوند. در غیر این صورت ممکن است سبب خارش و التهاب پوستی شوند. این محصول استاندارد تک فیبری است و محتوای آن شامل آزبست نیست و در دیواره سلول بدن نمی تواند نفوذ کند. به همین دلیل است که این محصول به اندازه استنشاق آزبست زیان بار نیست. به خاط اینکه این الیاف نازک و کوتاه هستند (برخلاف الیاف پشم شیشه) بدن میتواند به راحتی آن را دفع کند.

اثرات پشم سنگ بر محیط زیست

ازآنجایی که استفاده از پشم سنگ باعث صرفه جویی در مصرف سوخت های فسیلی می گردد بنابراین نه تنها هیچ اثر مخربی بر گرم شدن کره زمین ندارد بلکه برای محیط زیست کره زمین بسیار مناسب می باشد .از طرفی پشم سنگ با PH متعادل (10-8)و مقدار یون کلر کمتر ، می تواند بستر کشت گیاهان باشد به گونه ای که پشم سنگ مسئول جنبش و احتباس آب در بستر گیاهان می باشد که باعث هدایت آب و مکش آن در بستر می باشد از طرفی خود پشم سنگ از جنس الیاف معدنی می باشد و مواد معدنی کافی را نیز به گیاهان می رساند .

با این حال که پشم سنگ قابل بازیافت بوده و سازگار با محیط زیست، مصون در برابر نفوذ و رشد آفت، قارچ، باکتری و حشرات موذی می باشد و در محیط مرطوب کاملا ” سالم می ماند. اما در مقایسه ، پشم شیشه در مجاورت بخار آب اسید سیلیسیک تولید می کند و از طرفی در مجاورت رطوبت، محیط مناسبی برای رشد قارچها و باکتریها پدید می آورد.

اشتعال و تولید گازهای سمی

پشم سنگ هرگز نمی سوزد و از گسترش آتش سوزی جلوگیری می کند یعنی ماده ای غیر قابل اشتعال است و هرگز در مجاورت حریق گاز سمی تولید نمی کند این یکی از برترین خصوصیات پشم سنگ می باشد. و در دمای بالا مقاومت حرارتی بالایی دارد اما در دمای مداوم بالای 1200 درجه سانتیگراد ذوب می شود و به تنهایی کاربرد ندارد و باید به همراه عایق قویتری به نام پشم سرامیک به کاربرود . پشم سنگ به عنوان عایق حرارتی در دماهای منفی نیز کاربرد ندارد.

در مقایسه با پشم شیشه باید گفت که الیاف پشم شیشه می سوزد و گاز سمی تولید میکند و مقاومت حرارتی ان تا 250 درجه سانتیگراد می باشد وعایق حرارتی بسیار ضعیفی در مقایسه با پشم سنگ می باشد.

فراز عایق زرین - تولید کننده پشم سنگ - پشم سنگ - عایق ساختمانی- عایق گرم - حرارتی رطوبتی صوتی

سئو و بهینه سازی سایت در اصفهان , سئو سایت در اصفهان

دیدگاه های این مطلب بسته شده اند.